welkom

Tandartspraktijk vdctandartsen werd opgericht door Jan Vandecasteele en Marianne Van Dionant die beiden afstudeerden aan de KU Leuven. De praktijk werd uitgebouwd tot een groepspraktijk met een enthousiast team van tandartsen, specialisten en assistentes.

Omwille van praktische redenen, hebben we ervoor gekozen om voortaan alle behandelingen uit te voeren op 1 locatie in Dworp.

maak telefonisch een afspraak

02 380 19 91


bereikbaar van 8.30 tot 12.45u en van 13.45 tot 18.00u

annulaties

Wanneer u uw afspraak niet kan nakomen verzoeken we u vriendelijk om minimaal 24 uur op voorhand te annuleren. Zo kunnen we de voor u gereserveerde tijd aan iemand anders aanbieden. Indien u minstens 24 u op voorhand annuleert, kan dat telefonisch, via e-mail of via het contactformulier. Indien u voor dwingende reden, toch uw afspraak moet annuleren minder dan 24u op voorhand, gelieve dit steeds telefonisch te doen. Indien u uw afspraak niet nakomt of laattijdig annuleert, dan kan er een forfait worden aangerekend. 

urgenties

We proberen onze patiënten zo snel mogelijk te helpen. Het is, echter, niet altijd mogelijk, om de urgentie raadpleging bij uw vaste tandarts in te plannen. Op zaterdag, zondagen, brug- en feestdagen is er een tandarts van wacht bereikbaar voor noodbehandelingen.

tandarts van wacht
0903 39969


Meer informatie vindt u op de website www.tandarts.be.

nieuwe patiënt

Tijdens onze eerste afspraak wordt er tijd gemaakt om kennis te maken, te luisteren naar wat u wenst en om de nodige informatie te verzamelen omtrent uw gebitstoestand. Wij zijn ook geïnteresseerd in uw algemene gezondheid. Deze kan immers bepalend zijn voor het behandelplan. We vragen u dan ook om de medische vragenlijst ingevuld mee te brengen. Om een patiëntendossier te kunnen aanleggen en up to date te houden is het eveneens belangrijk dat u steeds uw identiteitskaart meebrengt.

behandelingen

U kan bij ons terecht voor volgende specialisaties

controle & preventie

Uw gebit wordt nagekeken en gecontroleerd aan de hand van uitgebreid klinisch onderzoek en röntgenopnames. Een goede mondhygiëne start bij dagelijks tandenpoetsen aangevuld met een regelmatig verwijderen van tandsteen door uw tandarts.

algemene tandheelkunde

Het behandelen van cariës of het herstellen van een afgebroken tand of vulling, esthetisch herstel of de rehabilitatie van een zwaar gehavend gebit door knarsen of erosie. Indien mogelijk zal een directe restauratie in de mond geplaatst worden met behulp van een vullingsmateriaal. Soms is echter een indirecte restauratie nodig voor een betere prognose van de tand.

kronen, bruggen, implantaten & prothetiek

Bij verlies van tanden kan er gekozen worden voor een vaste vervanging. Afhankelijk van uw situatie kiezen we voor het plaatsen van kronen, bruggen, implantaten. Dit gebeurt aan de hand van hoog kwalitatieve en duurzame materialen.
Indien er onvoldoende gebitselementen of onvoldoende kaakbot is om implantaten te plaatsen kan uitneembare prothetiek een waardig alternatief bieden.

kindertandheelkunde

Een eerste bezoek aan de tandarts plan je best zo vroeg mogelijk. Vanaf 2 jaar kunnen de allerkleinsten best op halfjaarlijkse controle komen. Enerzijds zorgt dit ervoor dat je kind gewoon wordt aan de tandarts en de omgeving van de tandartspraktijk. En anderzijds kunnen we zo tijdig starten met preventie, eventueel tandbederf tijdig opsporen en de tandwisseling opvolgen. 
Een kind vraagt een unieke aanpak. De opbouw van een vertrouwensrelatie met de tandarts zal helpen om eventuele angsten weg te nemen en om een behandeling in de stoel mogelijk te maken.

endodontologie

Cariës, een trauma of een diepe vulling kunnen de tandzenuw of pulpa aantasten. Als gevolg daarvan kan het pulpaweefsel ontsteken (pulpitis) en tandpijn veroorzaken. Het kan ook ongemerkt blijven (necrose) en een ontsteking aan de wortelpunt geven. Een wortelkanaalbehandeling is hierbij aangewezen. Hierbij worden de wortelkanalen opgezocht, gereinigd en gevuld. Voor ingewikkelde behandelingen, wordt u doorverwezen naar een endodontist.

parodontologie

Bacteriën koloniseren zich op het tandoppervlak en vormen een beslag op de tanden. Indien tandplak onvoldoende verwijderd wordt zal er een ontsteking van het tandvlees (gingivitis) ontstaan. Het tandvlees zit er rood en gezwollen uit en bloedt gemakkelijk bij het poetsen. Als een tandvleesontsteking niet behandeld wordt, kan het kaakbot en andere steunweefsels rond de tand irreversibel aangetast worden (parodontitis). In de parodontologie legt men zich toe op het behandelen van gingivitis en parodontitis.